ZADAR - Na kraju 2016. godine, državna statistika objavljuje sređene podatke za 2015. godinu u kojoj je Zadarska županija imala negativni prirodni prirast.

Rođeno je 1 573 djece a umrlo je 2 072 osobe. Tako nije u Bibinjama, gdje je razlika u korist 48 novorođenih ili Ninu koji je preuzeo primat sa 71 rođenih više u odnosu na umrle. U samom Zadru bilo je 697 rođenih i 755 umrlih.
U Zadarskoj županiji, na žalost u toj godini nesretnim slučajem su umrle 103 osobe, od čega su četiri ubijene.
U 2015. godini sklopljena su 69 braka više nego prethodne godine na zadarskom području.. Te je godine bilo manje razvoda a povećale su se godine za ženidbu. Muškarci u brak stupaju u prosjeku 31 godinu dok su žene spremne statistički s 27 godina.