Posljednji mjesec 2016. godine nije donio značajnije promjene na cijenama stanova, a podaci oglasnika za nekretnine Crozilla.com pokazali su kako su one tijekom prosinca bile nešto niže no godinu ranije.

Kao i obično, najviše su cijene zabilježene na Jadranu, dok su najniže cijene stanova oglašavane u gradovima u unutrašnjosti. Najveći godišnji pad (5%) bilježi Bjelovar, dok je najveći godišnji, ali i mjesečni porast cijena stanova, u visini od 5 posto, zabilježen je u Dubrovniku.

Porast cijena od 3,7 posto na godišnjoj je razini zabilježen u Zadru koji ujedno bilježi i najveći mjesečni pad cijena od 4,6 posto, pa se za jedan metar kvadratni tijekom prosinca u prosjeku tražilo 1804 eura.

Zadar je I u prosincu bio među najtraženijim lokacijama za kupnju stanova. Nalazi se na 3. mjestu, odmah iza Zagreba i Splita. Nekretnine u Zadru često su pretraživali i potencijalni strani kupci. Na Crozilla.com oni su u najvećem broju dolazili iz BiH, Njemačke, Slovenije, SAD-a i Švicarske, a tijekom prosinca su najviše pretraživali stanove koji se prodaju na području Zagreba, Splita, Krka i Zadra.