Dr. sc. Marija Omazić, redovita profesorica s Odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, održat će predavanje pod naslovom Upravljanje terminologijom u konferencijskom prevođenju u četvrtak, 12. siječnja, u 16 sati u dvorani 143.

Sadržaj predavanja:

Većina dostupnih terminoloških alata prilagođena je potrebama pismenih prevoditelja i ne uvažava specifične zahtjeve konferencijskog prevođenja. Ovo se izlaganje bavi terminološkim potrebama konferencijskih prevoditelja, donosi pregled njima prilagođenih alata za upravljanje terminologijom i procjenjuje koristi i nedostatke primjene takvih terminoloških alata u prevoditeljskoj praksi.