Komisija je 10. siječnja 2017. godine predstavlja ambiciozan i uravnotežen paket mjera kojima će se poduzećima i stručnjacima olakšati pružanje usluga bazi potencijalnih klijenata koja uključuje 500 milijuna ljudi u EU-u.

Nov poticaj uslužnom sektoru bit će od koristi potrošačima, tražiteljima zaposlenja i poduzećima te će stvoriti gospodarski rast diljem Europe

Kao dio plana djelovanja izloženog u Strategiji jedinstvenog tržišta današnji su prijedlozi ostvarenje političke obveze predsjednika Junckera da oslobodi sav potencijal jedinstvenog tržišta te ga učini polazištem za procvat europskih poduzeća u svjetskom gospodarstvu. Predloženim se mjerama nastoji pružateljima usluga olakšati rješavanje administrativnih formalnosti, a državama članicama pomoći da utvrde zahtjeve koji stvaraju preveliko opterećenje ili su zastarjeli, a koje stručnjaci moraju ispuniti pri domaćem ili prekograničnom poslovanju. Umjesto izmjene postojećih propisa EU-a u području usluga Komisija želi osigurati njihovu bolju primjenu jer se pokazalo da bi se njihovom potpunom provedbom znatno potaklo gospodarstvo EU-a.

Četiri su konkretne inicijative koje je Komisija danas donijela:

• Nova europska e-kartica usluga
• Procjena proporcionalnosti nacionalnih propisa o profesionalnim uslugama
• Smjernice za nacionalne reforme u reguliranju profesija
• Bolje obavješćivanje o nacrtima nacionalnih zakona o uslugama

Što se tiče Republike Hrvatske, temeljem Strategije jedinstvenog tržišta, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. srpnja 2016. godine donijela Odluku o donošenju Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine. Svrha donošenja Akcijskog plana je pokrenuti pozitivne promjene u pristupu i obavljanju reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. Promjene su usmjerene k olakšanom pristupu i obavljanju profesija kako bi nositelji stručnih kvalifikacija imali veće mogućnosti zapošljavanja na europskom unutarnjem tržištu, uz uvjet održavanja kvalitete u pružanju usluga radi zaštite krajnjih primatelja usluga, odnosno potrošača.

Više informacija pronađite na stranicama Informacijskog centra Europe Direct Zadar ili na Facebook stranici.