ZADAR- Danas je službeno objavljen natječaj za dodjelu javnih priznanja Zadarske županije.

Natječaj je objavljen ranije zbog izbora jer će se županijska skupština raspustiti vjerojatno krajem ožujka.

Zadarska županija dijeli nagradu za životno djelo te godišnje nagrade. Rok prijava kandidata je do 20. veljače. Županijska priznanja  trebala bi se dodijelit 16. travnja na svečanoj županijskoj skupštini kada je Dan županije. No, kako je to nedjelja i Uskrs, svečanost će biti 18. travnja.


Javna priznanja dodjeljuju se za najveće zasluge u promicanju: znanosti, gospodarstva, odgoja,obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta, tjelesne kulture, zdravstvenog i humanitarnog rada, socijalneskrbi, prostornog uređenja, zaštite i unapređenja okoliša, ljudskih prava kao i ostalih područjadruštvenog života.
Godišnja nagrada Zadarske županije dodjeljuje se za postignuća ostvarena u prethodnoj godini, a može je dobiti pojedinac, trgovačka društva, ustanove, vjerske zajednice, udruge građana i druge pravne osobe. Međutim, samo pojedinci, prema pravilima Županije mogu dobiti i novčanu nagradu.
Prijedloge možete dosatviti putem obrazca kojeg je moguće preuzeti na mrežnoj stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hrili u pisarnici Zadarske županije. A dostava je: donijeti na pisarnicu u Dom županije ili poslati poštom.