Grad Zadar će i ove godine subvencionirati  dio gradskih poduzeća izdašnim financijskim iznosima kojima će uvelike pomoći njihovo poslovanje.


Najmlađa među njima je tvrtka Inovativni Zadar, koja će dobiti 5.3 milijuna kuna, od kojih četiri ide za rekonstrukciju Pozdrava suncu. Ostatak je namijenjen za potpore ICT projektima koje u 2017.g. planira razvijati ovo Društvo ( daljnji razvoj optičke mreže Grada Zadra, Razvoj WiFi mreže, priprema projekta Citiy card) te za izradu projektne dokumentacije novog poduzetničkog inkubatora koji bi se financirao iz programa ITU mehanizma.

Subvencija trgovačkom društvu Liburnija iznosi 4 250.000 kuna. Namijenjena je za
"subvencioniranju pokrića gubitka poslovanja iz prethodnih razdoblje za javni
prijevoza određenim kategorijama građana (umirovljenici, studenti...). Liburnija će dobiti kapitalnu pomoć od 1.5 milijuna kuna za otplatu glavnice i kamata „leasinga" za kupovinu gradskih autobusa", navodi se u obrazloženju iz Gradskog proračuna.
TD Odvodnja dobit će kapitalnu potporu za nabavku novih kamion cisterni za prijevoz fekalija. Njima će se iz Gradskog proračuna nadoknaditi izgubljena zarada od trećeg besplatnog pražnjenja septičkih jama građana. Lanjski iznos subvencija od 1.5 milijun kuna, ove će se povećati na 2.3 milijuna kuna za Odvodnju.

SC Višnjik bit će subvencionira s 5.5 milijuna kuha, namijenjenih za subvencioniranje
pokrića gubitka poslovanja iz prethodnih godina kao i za sufinanciranje troškova poslovanja ovog Društva (materijalni troškovi, troškovi energije, troškovi usluga, troškovi kamata i sl.). Tekuće donacije smanjenje su na 9 milijuna kuna s lanjskih 14.3 milijuna kuna.
Uz to će dobiti kapitalnu potpora od 3.500 000 kuna za subvencioniranje troškova obnove atletske staze i rasvjete na sportskim terenima kojima upravlja ovo trgovačko društvo.
Odjel za gospodarstvo planirao je subvencije navedenim gradskim tvrtkama u ukupnom iznos od preko 23 milijuna kuna.

Od toga je tekuća donacije od 950 tisuća kuna namijenjena TD Nasadi na pokriće izostanka prihoda od prodaje grobnica. Subvencija trgovačkim društvima u javnom sektoru (?) povećana je s 1.8 milijuna na 2.3 milijuna kuna u ovoj godini.