Na stranicama Liburnije stoji obavijest o izradi novih gradskih karata za Udruge. 

Godišnje gradske karte za 2016. godinu od Udruge telesnih invalida Zadarske županije i
Udruge hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a vrijede do 10. veljače.

Nove gradske karte izdavati će se od 23. siječnja na autobusnom kolodvoru Zadar (šalter broj 15).