ZADAR- Doktorica znanosti Smiljana Zrilić te Martina Vuković i Franjo Glavaš, novi su stari članovi Upravnog vijeća Dječjih vrtića Radost.

Njih je u studenom prošle godine imenovao gradonačelnik Zadra, Božidar Kalmeta na mandat od četiri godine.
Oni će izvršiti izbor na ravnateljskom mjestu Radosti na osnovu natječaja koji je objavljen 21. prosinca s rokom za prijavu od 15 dana.
Za ravnatelja ili ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja. Aktualna ravnateljica te gradske ustanove Marijana Miočić izabrana je na to mjesto prije četiri godine nakon što je ustanovu godinama vodila Biserka Belić.