Za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana nema nastave  do 5. siječnja 2017. Nastavne aktivnosti se nastavljaju 9. siječnja 2017.

Sveučilište je otvoreno i stručne službe rade 27., 28., 29. i 30. prosinca 2016., te 2., 3., 4. i 5. siječnja 2017. od 8:00 do 16:00 sati.

Sveučilište je zatvoreno i stručne službe ne rade 26. i 31. prosinca 2016. te 1. i 6. siječnja 2017.