Zemni plin stiže u Opću bolnicu Zadar. Na kolegiju župana Stipe Zrilića pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Ante Vukašina je najavio kako će plin prvo doći u kuhinju i "Novu Polikliniku".

- Opća bolnica Zadar je zatražila pomoć u sanaciji kotlovnice, točnije njenoj kompletnoj obnovi i pripremi za prelazak s mazuta na novi energent, zemni plin. Projekt podrazumijeva izmjenu plamenika na postojećim kotlovima na kombinirane za plin i ulje, izmjenu dimovodnog sustava, neophodne građevinsko-obrtničke radove na samoj građevini, priključak zgrade "Nove Poliklinike" te plinski priključak za bolničku kuhinju za što su stvoreni preduvjeti. Kako je mreža zemnog plina izgrađena uz samu parcelu stvoreni su svi preduvjeti za realizaciju ovog projekta, kazao je Vukašina.

Ukupna vrijednost navedenih radova je milijun i 895 tisuća kuna.