ZADAR - Ovih dana je Općinski sud Zadar donio rješenja kojim se odbijaju tužbe osmero specijalizanata koji su od zadarske bolnice tražile izmjenu ugovora Ugovor o međusobnim pravima i obvezama, koji se odnosi na troškove specijalizacije.

Iz zadarske bolnice podneseno je 35 takvih tužbenih zahtjeva nakon donošenja Pravilnika kojeg je potpisao bivši ministar zdravlja Dario Nakić. Da su svi specijalizanti  i specijalisti tražili izmjenu ugovora po Nakićevom Pravilniku, zadarska bolnica bi riskirala trošak od 39 milijuna kuna. Do tada je u slučaju prekida specijalizacija, trošak bi bio na račun samih liječnika koji pet godina odrađuju specijalistički staž.

Većina  liječnika na specijalizaciji, kojima su odbijeni tužbeni zahtjev jesu iz Zadra. Sudski ishod bit će isti i za preostalih 27 tužbi  protiv bolnice. Oni su se putem suda i na račun Pravilnika htjeli osigurati u slučajevima kada mijenjaju specijalizaciju ili nakon specijalizacije žele otići iz  matične ustanove te iz Hrvatske, a ne ispuniti obavezu od pet godina vjernosti zdravstvenoj ustanovi kod koje su bili na specijalizaciji. U tim slučajevima, prema prijašnjem Pravilniku specijaliznati, odnosno specijalisti bili su dužni nadoknaditi troškove koji obuhvaćaju isplaćene bruto plaće, troškove mentorstva, troškove zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja specijalizacija.

Pravilnikom, kojeg je bivši ministar zdravlja potpisao u srpnju, za razliku od prijašnjeg uređenja u troškove specijalizacije ne ulaze troškovi bruto plaće liječnika. Dan je rok od 30 dana u kojem su zdravstvene ustanove, bile dužne ponuditi specijalizantima sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama. On je istekao 16. kolovoza 2016. Kako to zadarska bolnica nije napravila počele su pljuštati tužbe koje  ovih dana rješava sutkinja Općinskog suda Zadar, Ivana Brčić Čačić.

Opća Bolnica Zadar, koju je zastupala glavna pravnica Vedran Vitlov, u svom je odgovoru tužbu proglasila neosnovanom. Naime, primjena Pravilnika postala je pravno i stvarno sporna na području cijele Republike Hrvatske i u svim hrvatskim bolnicama jer bi njegovom primjenom bolnice trpjele nenadoknadive gubitke i štetu. Prema projekciji izračuna, sklapanjem izmijenjenih ugovora sa svim svojim specijalistima i specijalizantima, prema odredbama Pravilnika, bolnica bi se stavila u položaj da riskira gubitak od oko 39.000.000,00 kuna, navodi se, među ostalim,  u odgovoru pravne službe zadarske bolnice.

O sklapanju izmijenjenih ugovora ravnatelj, a niti Upravno vijeće bolnice nema ovlast odlučivanja, već jedino Zadarska županija kao osnivač. 

Bilo kako bilo, za Nakićev Pravilnik, koji je podigao medijsku, a sada i sudsku prašinu, pokrenut je postupak ocjene njegove zakonitosti u ustavnosti pred Ustavnim sudom.