Obrtnička komora Zadarske županije održala je svoju redovnu plansku Skupštinu. Osim članova Skupštine sjednici su nazočili i članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora Komore. Sjednicom je predsjedavao predsjednika Komore Stjepan Knežević.

Na dnevnom redu sjednice Skupštine, razmatran je prijedlog rebalansa proračuna Komore za 2016. godinu te prijedlog Programa rada i Financijskog plana Komore za 2017., na početku sjednice donesene su odluke o razrješenjima i verifikacijama mandata članova Skupštine i Nadzornog odbora.

Zbog zatvaranja obrta razrješen je mandata u Skupštini Komore, Dušan Vrban iz Paga, dok je na prijedlog Udruženja obrtnika Zadar potvrđen Dinko Adžić za člana Skupštine. Iz Nadzornog odbora radi zatvaranja obrta razrješena je Dunja Čupić Šimičević, a na prijedlog članova Skupštine imenovana je Vesna Parić za člana Nadzornog odbora Komore.

Tajnik Komore Ivo Marin pojasnio je svrhu donošenja rebalansa Financijskog plana za 2016. godine, kojim su korigirane stavke na strani rashoda, a koje su se tokom godine smanjile, najviše u djelu za zaposlene i kod materijalnih rashoda, dok su uvećani u djelu rashoda za usluge, radi isplate članovima komisija za veći broj majstorkih ispita. S druge strane povećani su prihodi od pružanja usluge - konzultacija te većeg broja kandidata za polaganje majstorskih ispita I ispita o stručnoj osposobljenosti.

Program rada Komore za 2017. godinu podrobno je obrazložen u brošuri u kojoj su razrađeni planovi i zadaci upravnih i radnih tijela komora- cehova, zadaci komorskog ureda kroz stručne službe te djelokrug Suda časti i Centra za mirenje. Lidija Udiljak stručni djelatnik za obrazovanje dala je osvrt na poslove pripreme i realizacije polaganja majstorskih ispita i ispita za stručnu osposobljenost, gdje se svake godine povećava interes osoba koji žele otvoriti obrt u RH , a također i u EU.

Pojedini predsjednici cehova također su dali osvrt na planove svojih cehova. Povela se rasprava i oko povećanja PDV-a za ugostitelje, gdje je Robert Kovačević, predsjednik Ceha ugostitelja, informirao prisutne o poduzetim akcijama područnih obrtničkih komora i njhovim nastojanjima da se PDV vrati na 13 %. Emilijo Bajlo, kao predsjednika Ceha prijevoznika, informirao je prisutne o sporazumu između Udruženja obrtnika Zadar i CRODUXA, prema kojemu obrtnici imaju rabat od 30 lipa po litri goriva.

Na kraju rasprave Program rada za 2017. jednoglasno je usvojen.

Financijski plan Komore za 2017. Godinu, uz pojašnjenje Ognjena Blaslova, rezultat je kretanja financijskog poslovanja Komore proteklih godina uvažavajući novonastale promjene u prihodima i rashodima kroz 2016. godinu. Predloženi plan je uravnotežen u prihodima i rashodima te za 2017. godinu iznosi 1.176.000,00 kn.

Isti je jednoglasno usvojen.