Podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako su najniže cijene stanova već tradicionalno zabilježene u unutrašnjosti, dok su najviše cijene tijekom studenog bile na moru.

Najveći mjesečni porast cijena stanova zabilježen je upravo u Zadru. Prosječne tražene cijene stanova porasle su za 5,2 posto, a za jedan metar kvadratni u prosjeku se tražilo 1891 euro.

Porast je tijekom studenog zabilježen i u Senju u kojem su prosječne tražene cijene stanova porasle za 2,2 posto i popele se na 1271 euro po „kvadratu".

Mjesečni pad cijena od 1,3 posto tijekom studenog je zabilježen u Dubrovniku gdje su se cijene „kvadrata" spustile na 3022 eura, te u Slavonskom Brodu gdje je prosječna tražena cijena iznosila 789 eura po metru kvadratnom.

Tijekom studenog su se na oglasniku Crozilla.com najviše tražili stanovi na području Zagreba, a zatim oni u Splitu, Zadru, Puli i Osijeku.