Objavljeni su privremeni rezultati Natječaja za utvrđivanje prava na potporu za privatni smještaj redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija na Sveučilištu u Zadru za 2016./2017. akademsku godinu. 

Potporu je zatražilo 176 studenata, a subvenciju od 200 kuna mjesečno dobilo je njih 150. 

Rok za predaju prigovora na privremene rezultate traje do sutra, 19. studenog, a prigovori se podnose isključivo pisanim putem na adresu zadarskog sveučilišta.