Letačke posade 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne i danas u nedjelju,  treći dan zaredom, djeluju s dva Canadaira CL-415 na požarištima u Državi Izrael.

Zapovjednik Protupožarne eskadrile i hrvatskih snaga u Izraelu pukovnik Davor Turković istaknuo je kako je situacija na požarištima bolja. "Prvi i najopsežniji udar imali smo prvog dana djelovanja, a vjetar je oslabio pa je i požara manje. Uz to povećao se i broj protupožarnih međunarodnih snaga tako da su uz Hrvatsku, snage poslale i Italija, Ukrajina, Rusija, Azerbejdžan, Grčka, Turska i Cipar, a očekuje se dolazak i Francuza i Amerikanaca. Radimo koordinirano i kroz naš slijedeći angažman želimo kao i do sada biti učinkoviti i pružiti pomoć na najugroženijim područjima", iznio je pukovnik Turković.

Kopilotkinja na Canadairu CL-415, bojnica Diana Doboš istaknula je kako je njena posada u gradu Haifa prvo gasila niz manjih i zaostalih požara, kao i u Carmielu, sjeverno od Nazaretha. "Situacija je bila posebno ozbiljna kod Jeruzalema gdje je požar kod dalekovoda eskalirao do noći i zahtijevao evakuaciju dijela stanovnika. Uvjeti gašenja su bili složeni zbog specifičnih atmosferskih prilika na tom području kao i organizacije većeg broja različitih letjelica koje sudjeluju u gašenju. No, dajemo sve od sebe i situacija se popravlja", istaknula je bojnica Doboš, koja je do prelaska u pilote protupožarnih aviona letjela i u akrobatskoj grupi HRZ i PZO-a "Krila Oluje".

Drugoga dana djelovanja na požarištima, u subotu 26. studenoga 2016., hrvatske posade sveukupno su provele u zraku 10 sati gaseći požare na urbanom prostoru Natafa izbacivši pritom oko 110 tona vode.

Odluku o pružanju humanitarne pomoći upućivanjem dva Canadaira HRZ i PZO-a u Državu Izrael donijela je Vlada RH 23. studenog 2016., na prijedlog potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu zatražio pomoć.