U ponedjeljak 28. studenog 2016. godine, s početkom u 10 sati, prisustvujete događaju pod nazivom „Perspektive obrazovanja i tržišta rada u sektoru pomorstva i turizma" koji će se održati u Impact centru.

Tamo će biti  predstavljeni završni rezultati projekta „Blue SKILLS" - Improving skills and knowledge through the integration of VET systems for Blue Growth and Tourism Development, u kojem kao partner sudjeluje Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA. Opći cilj projekta Blue SKILLS je jačanje integracije obrazovnih sustava i strukovnog osposobljavanja na jadranskom području, s posebnom usmjerenošću ka strateškim sektorima nautičkih i pomorskih tehnologija i turizma.

Cilj ovog događaja je donošenje zaključaka o perspektivama obrazovanja i tržišta rada u sektoru pomorstva i turizma te jačanje suradnje između zemalja uključenih u provedbu ovog projekta.