Gimnazija Jurja Barakovića obilježava 150. obljetnicu.

Današnja Gimnazija Jurja Barakovića, naime, slijednica je nekadašnje Carske kraljevske ilirske preparandije ili Muškog učiteljišta ili Zavoda za narodne učitelje ili Učiteljske škole, kako se u raznim prilikama nazivala škola koja je utemeljena 1866. u Arbanasima. To je bila najznačajnija
građanska srednja škola na zadarskom, pa i na širem dalmatinskom području - to je prva muška učiteljska škola u

Dalmaciji i prva takva škola na zadarskom području u kojoj su se sveukupni nastavni plan i program i svi predmeti u nastavi izvodili na hrvatskom jeziku.

U povijesti Škole može se prepoznati i povijest grada Zadra i zadarskog područja.