U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Zadar u ponedjeljak, 14. studenoga, započinje četverodnevna edukacija pomoćnika u nastavi koja će se održati u Gradskoj knjižnici Zadar, Ogranak Arbanasi.

Kroz program uvođenja u rad pomoćnika u nastavi educirat će trideset osoba koje su prošle selekciju za poslove pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u školama Grada Zadra. Edukacija se organizira u sklopu projekta Škola PUNa mogućnosti 3, a temelji se na dvadesetsatnom programu čiji je cilj uvesti pomoćnike u rad. Polaznicima će se zadnji dan edukacije dodijeliti uvjerenje o završenom programu.

Projekt Škola PUNa mogućnosti 3 financira se iz Europskog socijalnog fonda s iznosom od 1.775.785,06 kuna dok je ukupna vrijednost projekta 2.089.158,90 kuna.

Grad Zadar kao nositelj provodi projekt u partnerstvu s devet gradskih osnovnih škola: OŠ Stanovi, OŠ Bartula Kašića, OŠ Zadarski otoci, OŠ Krune Krstića, OŠ Šime Budinića, OŠ Šimuna Kožićića Benje, OŠ Petra Preradovića, OŠ Smiljevac i OŠ Voštarnica sa ciljem osiguravanja kontinuirane podrške učenicima s teškoćama u redovnom obrazovnom sustavu. Provedba projekta započela je 1. kolovoza 2016., a trajat će do 31. srpnja 2017. godine.