U četvrtak, 27. listopada, u Maloj vijećnici Doma Zadarske županije održana je sjednica Osnivačke skupštine „Udruge za Jadransko nasljeđe HERA".

Udruga, skraćenog imena „Udruga HERA", je osnovana u sklopa aktivnosti projekta HERA koji Zadarska županija provodi u ulozi vodećeg partnera. Ukupna vrijednost projekta HERA je 8.842.602,24 €, od kojih je 85% financirano iz programa Europske unije IPA Adriatic.

Skupštinom je predsjedao Lovro Jurišić, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za razvoj i europske procese Zadarske županije i voditelj projekta HERA, a nazočni su bili predstavnici šest institucija osnivača udruge: Zadarske županije, Primorsko-goranske županije i Šibensko-kninske županije iz Hrvatske, Općine Postojna iz Slovenije, Albanskog fonda za razvoj iz Albanije te Razvojne agencije Unsko-sanskog kantona iz Bosne i Hercegovine.

Na skupštini su izabrana tijela udruge i osobe ovlaštene za zastupanje te je donesen statut udruge i odluka o osnivanju udruge.

Za predsjednika udruge izabran je Krešimir Laštro, pročelnik Upravnog odjela za more i turizam Zadarske županije.

Udruga HERA će djelovati na području zaštite i očuvanja materijalnih i kulturnih dobara. Cilj Udruge je razviti zajedničku prekograničnu platformu za razvoj održivog turizma na jadranskom području, pomoću provedbe novih modela upravljanja održivim turizmom kao pokretačem razvoja, i smanjenja sezonalnosti turizma kroz promidžbu prirodnih i kulturnih potencijala.

U svrhu ostvarenja spomenutih ciljeva udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

- razvoj i poboljšanje pravila i procedura za dodjelu HERA znaka,

- procjena predloženih kulturno-turističkih ruta i centara za posjetitelje za dodjelu HERA znaka,

- dodjeljivanje HERA znaka prepoznatljivosti zaslužnim kulturno-turističkim rutama i centrima za posjetitelje,

- planiranje, organiziranje i provođenje aktivnosti radi smanjenja sezonalnosti turističke potražnje promoviranjem održivog turizma,

- organizacija seminara, javnih predavanja, edukacija i konferencija iz područja djelovanja udruge, sukladno posebnim propisima,

- suradnja s domaćim i inozemnim organizacijama s područja kulture i turizma,

- izdavanje publikacija s područja djelatnosti udruge sukladno posebnim propisima.