Program rada Komisije za sljedeću godinu strogo je usredotočen na postizanje rezultata u 10 prioritetnih područja u skladu s političkim smjernicama i u cilju rješavanja najvećih izazova s kojima je Europa danas suočena.

Na temelju programa rada Komisija, Europski parlament i Vijeće sada će započeti rad na zajedničkoj izjavi o usuglašenim ciljevima i prioritetima za 2017. kako bi se prijedlozi pretvorili u konkretne mjere te postigli rezultati za građane.

U ovom programu rada predložena je 21 ključna inicijativa, kao i 18 novih prijedloga u okviru programa REFIT u cilju poboljšanja kvalitete postojećeg zakonodavstva EU-a i osiguravanja svrsishodnosti naših propisa. Da bi se postizanje rezultata zadržalo u žarištu, u programu rada utvrđena su 34 prioritetna prijedloga u postupku, koje je Komisija podnijela u zadnje dvije godine i čije bi brzo prihvaćanje u Parlamentu i Vijeću znatno pridonijelo poboljšanju stanja na terenu.

Ove godine predloženo je povlačenje 19 zakonodavnih prijedloga koji više nisu aktualni, a izvan snage će se stavit 16 zastarjelih zakonodavnih akata. Povećati će se napori u pogledu primjene propisa u širokom rasponu politika, među ostalim i u području jedinstvenog tržišta i okoliša, jer ni najbolji propis nije koristan ako se na terenu ne postižu opipljivi rezultati.
Između ostalog Komisija je danas objavila planove o preustroju oporezivanja trgovačkih društava na jedinstvenom tržištu i tako utvrdila pravedan sustav poreza na dobit kojim se potiče rast. Konsolidirana osnovica poreza na dobit (https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/corporate-tax-reform-package_en_en ) (CCCTB) prilagođena je u okviru šireg paketa reformi poreza na dobit. Njome će se subjektima na jedinstvenom tržištu olakšati poslovanje i sniziti troškovi te će biti moćan mehanizam protiv izbjegavanja plaćanja poreza. 

Više informacija pronađite na stranicama Informacijskog centra Europe Direct Zadar (http://edic-zadar.com/ )