U srijedu, 2. studenog, u vremenu od 9 do 14 održat će se Dani otvorenih vrata na zadarski sudovima (Općinski, Županijski, Trgovački i Prekršajni sud).

Zbog moguće gužve i pravovremene organizacije, svim zainteresiranima preporuča se najava dolaska na e-mail adrese sudova. 

Europski dan pravo suđa ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije države članice Vijeća Europe već tradicionalno obilježavaju 25. listopada. Ministarstvo pravosuđa u sklopu Europskih dana pravosuđa 2016. godine, u svrhu približavanja pravosuđa građanima, organizira „Dane otvorenih vrata".

Svrha održavanja „Dana otvorenih vrata" je omogućiti javnosti da navedenog dana slobodno pristupi u sudove i neposredno se upozna s njihovom organizacijom i djelokrugom rada, čime će se povećati dostupnost sudova građanima, učiniti rad suda transparentnim, upoznati građane s ulogom sudova u našem društvu, te s njihovim pravima i obvezama kada je riječ o mogućem ostvarenju njihovog prava na sudsku zaštitu, što će umnogome doprinijeti boljem razumijevanju javnosti kakav to položaj i ulogu sudovi imaju u našem društvu, kao i kakva su njihova prava i obveze kada je riječ o ostvarenju prava na sudsku zaštitu.