Nekad velika građevinska tvrtka Gortan iz predstečajnog postupka završila je u stečaju. Suvlasnici te tvrtke su Marko Kern, zagrebački odvjetnik koji je svoj udio kupio od Stanka Zrilića. Bivši dožupan Zrilić ostao je u vlaničkoj strukturi kao i Lignum.

Pet mjeseci nakon što je FINA Trgovačkom sudu u Zadru dostavila prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad tvrtkom Gortan Zadar, sutkinja Ardena Bajlo otvorila je stečaj.

Podsjetimo, u prijedlogu FINA-e od 23. svibnja stoji da je tvrtka u neprekidnoj blokadi više od 120 dana sa 957.961,22 nepodmirenog duga. 

Stečajnom upraviteljicom imenuje se Iva Petanjek iz Zagreba. Vjerovnici joj moraju u roku od 60 dana prijaviti svoje tražbine i obavijestiti o svojim pravima. Ročište za ispitivanje prijavljenih tražbina zakazano je za dan 18. siječnja 2017. u 12,30 sati.

Raniji zastupnik po zakonu stečajnog dužnika iskazao je da stečajni dužnik ima veliki broj nekretnina koje nije uspio unovčiti zbog nepostizanja sporazuma s bankom, kao i da ima novčanih sredstava na depozitu Općinskog suda u Zadru koja bi mu pripala nakon dovršetka ovrhe koju je vodila banka prodajom nekretnina u vlasništvu dužnika, te da postoji dobra volja VABA d.d. banka Varaždin da kreditira daljnje poslovanje dužnika, kao i da ima potraživanja prema svojim dužnicima, zaključujući da je imovina dužnika znatno veća od njegovih obaveza, te da će dužnik u roku od 60 dana podmiriti svoja dugovanja i otkloniti stečajni razlog.

Na sljedeće ročište koje je održano dana 6. rujna 2016. godine zastupnik po zakonu stečajnog dužnika nije pristupio, pa je imenovan privremeni stečajni upravitelj radi provjere navoda zastupnika po zakonu stečajnog dužnika i utvrđivanje uvjeta za otvaranje i vođenje stečajnog postupka. Iz izvješća privremenog stečajnog upravitelja proizašlo je da stečajni dužnik ima imovine unovčenjem koje bi se mogli pokriti troškovi stečajnog postupka i dijelom vjerovnici, kao i da je dužnik nesposoban za plaćanje budući je u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirano neizvršavanje osnova za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana i u iznosu od 957.961,22 kune, te predlaže otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom.