ZADAR- Gradsko vijeće Zadra zasjedat će 26. listopada. Na dnevnom redu bit će svega 13 točaka, od kojih se pet odnosi na prostorno-plansku dokumentaciju.
Sigurno je kako oporbene vijećnike neće previše dirnuti što će nakon 15 godina biti usvojen Urbanistički plan uređenje Karme ili što će se dopunjavati Prostorni plan Grada Zadra, koliko treće izmjene i dopune DPU Maraska parka. Na prošloj sjednici su usvojene druge izmjene koje će Dogus grupi omogućiti dobivanje građevinske dozvole za hotel Maraska. Na burnoj raspravi oko tih izmjena, direktor Dogus Hrvatska, Burak Baykan najavio je treće izmjene plana koje se odnose na prostor kojeg su kupili od Jadran investa. Na toj lokaciji srušene tvornice pašte, investitori su planirali komercijalni centar s trgom, kojeg je autor idejnog rješenja, arhitekt Viktor Udženija, radno nazvao "pjaca Maraska". Njegovo idejno rješenje već je predstavljeno u javnosti kada je prezentiran projekt Maraska, a sada ga treba ucrtati i kroz izmjene DPU Maraska. To će napraviti zadarski D&Z budući da je vlasnik te projektne tvrtke Zdravko Livaković konzultant za projekt Maraska, angažiran od strane Dogus grupa.
Logično je da su turski investitori  i inicirali izmjene DPU za odluku na Gradskom vijeću, što gradski vijećnik Akcije Mladih ne može nikako prihvatiti, jer su se na prošloj sjednici dogovorili kako će oni tražiti te izmjene, ističe Marko Pupić Bakrač, najavljujući žestoku raspravu.
Investitori su tražili i druge izmjene i dopune DPU ex kamenolom Put (prostor gdje je Supernova), o čemu će se također donijeti odluka Gradskog vijeća.
Nakon što su donijeli odluku o izmjeni i dopuni UPU vojarne Franka Lisice za Novi kampus, vijećnici će na najavljenoj sjednici morati ispraviti nečiju tehničku grašku.