Saborski Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove predložio je Hrvatskom saboru Grozdanu Perić za predsjednicu Odbora za financije i državni proračun.

Dosadašnja pročelnica Upravnog odjela za financije Grada Zadra dužnost saborske zastupnice počela je obnašati 14. listopada. U Sabor je izabrana kao 2. na listi HDZ-a za IX. izbornu jedinicu. 

Na pročelničkom je mjestu, do imenovanja na temelju javnog natječaja, kao vršitelj dužnosti mijenja Ivan Mijolović.