ZADAR - Grad Zadar je objavio natječaj za zapošljavanje još 12 osoba na stručno usavršavanje, što je polovica plana za ovu godinu u kojoj je došlo do promjena uvjeta.

Zbog toga je ovo već treći natječaj kojim se traži mlađe osobe sa srednjom školom i viskom stručnom spremom za posao na godinu dana i plaću od 2 400 kuna mjesečno.-
Stručno osposobljavanje mogu dobiti mladi do 25 godina, koji su na birou prijavljeni duže od šest mjeseci. Dobna granica je 29 za one koji imaju status nezaposlenih duže od 12 mjeseci. Pravo na stručno usavršavanje imaju osobe od 15 do 29 godina, uz uvjet da su nezaposleni najviše do 4 mjeseca.
Najnovijim natječajem traži se administrativni tajnik/ca, viši referent za pripremu zemljišta i razrez komunalnog doprinosa, dvoje viših stručni suradnik II - za provedbu dokumenata gradnje i ostalih postupaka, referent za opće poslove, referent za stambene i poslovne prostore, dvoje referenta za računovodstvo, viši stručni suradnik II - za socijalnu skrb te administrativni tajnik.

Natječaj je objavljen 9.9., a  rok za prijave je osam dana. Na posljednjem natječaju u kolovozu bilo je 22 prijavljenih.