ZADAR- Prije odlaska u Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova za načelnicu Sektora za otoke, sada već bivša pročelnica za razvoj otoka i zaštitu okoliša Andrea Baraba radila je na pripremi nekoliko projekata na tzv. "gradskim otocima".

Na Olibu se već godinama priprema projekt izgradnju doma za starije osobe, kojeg je potaknula isljenička udruga u SAD-u Sveti Nikola. Za projekta arhitekte Igora Pedišića, već je ishodovana građevinska dozvola, ali nema novaca. Grad Zadar je naručio studiju isplativosti koja je ponudila tri rješenja a poslužit će i kao dokument u traženju novca iz EU fonda.
Prije toga je prema Zadarskoj županiji upućena inicijativa poticanja širenje mreže domova prema resornom ministarstvu kao pretpostavka za gradnju. Nakon Preka i Sali potreba za novim otočkih domovima utemeljena je na socijalnom planu Županije, dugim listama čekanja, te gotovim projektom i dozvolom za gradnju samog doma, informacija je bivše pročelnica, aktualne načelnice.
Na Istu i Molatu, gdje su vojarne nekadašnje vojske pokrenuta je suradnja, za sada načelna, sa Sveučilištem u Zadru. Tamo je prije šest godina predstavljen i usvojen projekt Arhipelogos.
Kako se radi o otocima koji su u dio Grada Zadra, Odjel za razvoj otoka naručuje dokument, tzv. studiju predizvodljivosti i optimizacije postojećih objekata i zemljišta ex vojarni na Molatu, Istu i Premudi, a za potrebe realizacije tog projekta. Sveučilište bi dobilo nove prostore za terensku nastavu, ljetne, zimske, proljetne škole, primanje stranih studenata. Sve je u začetku jer je vlasništvo RH. Postoji pismo namjere RH prema Sveučilištu za dodjelu tih napuštenih i zapuštenih prostor, ali dug je put do projekata i dozvola. Izrada studije važna je zbog namjere traženja novaca preko EU fondova.
Te će projekte načelnica Baraba sasvim sigurno gurati preko svoje uprave, ali netko ih u Zadru treba pripremati i poticati. Sa Sveučilišta već se dugo nije ništa čulo o Arhieplagosu, projektu čiji je autor bio bivši prorektor Vladmir Skračić. Projekt je u u prvom mandatu rektora Ante Uglešića i predstavljen na Istu i Molatu.