Gradsko vijeće Grada Zadra donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora Bokanjac i Silba.

Izbori će se održati u nedjelju 3. srpnja 2016. god.

Izborno povjerenstvo mjesnih odbora Bokanjac i Silba smješteno je u zgradi Trgovačkog i Prekršajnog suda u Zadru, u ul. Dr. Franje Tuđmana br. 35.

Telefonski broj povjerenstva: 292 - 153, fax: 292 - 220

Uredovno vrijeme Izbornog povjerenstva mjesnih odbora Bokanjac i Silba je svakim radnim danom od 08,00 do 14,00 sati, dok će 10. lipnja  biti od  8 do 24 sata.

Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature mora biti ovjereno od strane javnog bilježnika ili Izbornog povjerenstva mjesnih odbora, objavila je predsjednica Izbornog povjerenstva, sutkinja Jadranka Nižić - Peroš.