Agenciji za razvoj Zadarske županije ZADRI NOVOJ odobren je projekt Urban Green Belts (Urbani zeleni pojasevi) čiji je cilj racionalno i sistematično upravljanje gradskim krajobraznim površinama te uspostava Zelenog katastra u nekoliko gradova srednje Europe među kojima je i Zadar.

Ukupna vrijednost projekta je 2.437.956 eura od čega sufinanciranje iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 85 posto. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, a ZADRA NOVA, u okviru ukupnog iznosa, raspolaže sa iznosom od 140.993,55 eura.
Naime, sa širenjem grada Zadra pojavili su se novi izazovi i pitanje njihovog rješavanja pa se tako razmišlja o tome kako poboljšati bioraznolikost i kvalitetu zraka, umanjiti gradsku buku, učiniti toplinske valove podnošljivijima i općenito kako poboljšati kvalitetu urbanog života.
Upravo projekt Urban Green Belts nudi rješenja za ove probleme kroz niz svojih aktivnosti među kojima je svakako najznačanija uspostava Zelenog katastra.
Model je to koji su do sada usvojile brojne europske i svjetske zemlje te ga pomno razvijaju već dugi niz godina. U Hrvatskoj je Osijek primjer dobre prakse uvođenja ovog modela koji je napravio i korak dalje pozvavši svoje građane da se uključe u sistematsko vođenje brige o zelenilu, budući da je Zeleni katastar javno dostupan na službenim internet stranicama Grada.
Zadarskim katastrom planira se popisati sva stabla, travnjake, grmlje, staze, živice, cvjetnjake, urbanu opremu i igrališta na području grada. Tako će se za svaku biljku moći vidjeti podaci o broju, njezin latinski naziv, kratki opis i ostalo.
Osim što će se projektom uspostaviti GIS sustav i model pametnog upravljanja urbanim zelenim površinama organizirat će se edukacije i radionice sa ciljem podizanja svijesti zajednice o zelenim površinama u njihovom gradu.
Sanja Peričić, ravnateljica ZADRE NOVE, ističe kako će se na ovaj način ne samo doprinijeti preglednosti postojećeg stanja zelenih površina nego i promovirati zaštita, održavanje i revitalizacija zelenih zona kao ključa za zdravo i održivo urbano okruženje obzirom da su upravo oni „pluća grada".
Ovaj projekt omogućit će građanima pristup sadržaju Zalenog katastra obzirom da će biti javan putem web stranice.
Peričić dodaje kako je konkurencija prilikom odabira projekata za financiranje bila velika, ali zadovoljna je što je upravo ovaj projekt prepoznat među brojnim kvalitetnim prijavljenim projektima.
Uspostavom Zelenog katastra Zadar će još jednom pokazati kako ide ukorak sa ostalim europskim i svjetskim urbanim centrima.