ZADAR- Bivši zadarski novinar, dr. Nenad Vertovšek u četvrtak će imati nastupno predavanje na zadarskom sveučilištu. Tema je Digitalan budućnost - dron kao medij 21. stoljeća.
Nastupnim predavanjem Vertovšek dobiva zvanje docenta na Odjelu za kroatistiku i slavistiku. Njegovo predavanje ocijenit će Povjerenstvo kojem predsjedava prof. dr. Iris Tićac te dvojica docenata dr. Marko Vučetić i dr.Ante Periša, koji je i gradski vijećnik.  Članovi Povjerenstva su s Odjela za filozofiju.