Trgovinski savez održao je još jednu humanitarnu akciju u nizu, u sklopu koje je donirao dodatnih 600 litara mlijeka socijalnoj samoposluzi u Zadru. Nakon nedavne donacije od sveukupno 200 litara mlijeka, Trgovinski savez je zbog sve većih potreba socijalne samoposluge u Zadru jučer dostavio još 600 litara mlijeka za potrebe njezinih korisnika.