Nakon što je prošlog tjedna prihvaćen stečajni plan za Nauta Lamjanu danas će se na Trgovačkom sudu odlučivati o tužbi škvera protiv Države. Nauta Lamjana traži 130 milijuna kuna odšteta za oduzeto zemljište koje je pretvoreno u pomorsko dobro. Trošak održanih ročišta od 500 tisuća kuna platit će onaj tko izgubi.
Tužbu je u ime Nauta Lamjane pokrenuo je stečajni upravitelj Alein Khan, a nakon neuspjelog pokušaja mirnog rješenja spora s Republikom Hrvatskom u lipnju 2014. godine.

U tužbi je navedeno kako je Nauta Lamjana d.d. u stečaju, unatoč činjenici upisanog vlasništva nekretnina na kojima obavlja gospodarsku djelatnost - brodogradilište, obveznik plaćanja koncesijske naknade temeljene na dodatku Ugovoru o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Lamjana od 21. rujna 2011. godine, na kopnenoj površini od 87.214 metara četvornih. Što će biti u slučaju da Nauta Lamjana dobije odštetu od države ne predviđa se stečajnim planom, zbog čega je zamjenica županijskog državnog odvjetnika Lidija Vitaljić bila protiv stečajnog plana.