ZADAR- Danas je na zadarskom sveučilištu održana  svečana promocija osme generacije sveučilišnih prvostupnika Odjela za kroatistiku i slavistiku.

 U svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru diplome su uručene 32-ci kroatista koji su završili prediplomski studij i devetorici studenata dodiplomskog studija ruskog jezika.

 

Kroatisti:

1. Babić, Doris
2. Bandić, Marija
3. Bašić, Tina
4. Batur, Antonio
5. Brkić, Veronika
6. Buterin, Ana
7. Buvinić, Silvija
8. Caktaš, Ivana
9. Čirjak, Martina
10. Ćibarić, Irena
11. Đidara, Marina
12. Grgurović, Marija
13. Herceg, Vatroslav
14. Iglić, Ana
15. Jelčić, Karmela
16. Krneta, Boris
17. Lokin, Petra
18. Marić, Margarita
19. Martinić, Josipa
20. Matulina, Karla
21. Mihaljević, Kate
22. Miljak, Katja
23. Mujagić; Paula
24. Osredečki, Lucija
25. Palić, Josipa
26. Penić, Andrijana
27. Ricov, Iva
28. Romić, Ana
29. Šimunović, Matea
30. Ucović Šlingar, Petra
31. Visković, Katica
32. Zaplatić, Monika

Rusisti:

1. Ivanjko, Doroteja
2. Juršić, Dijana
3. Matanić, Silvija
4. Milovac, Matea
5. Peronja, Elizabeta
6. Samodol, Antonia
7. Škoro, Josipa
8. Talan, Ana
9. Velić, Petra

 

Čestitamo zadarskim studentima na putu do završetka diplomskog studija.