Za 14. travnja sazvana je  skupština vjerovnika Nauta Lamjana u stečaju. Na skupštini vjerovnici će raspravljati i glasovati o stečajnom planu kojim bi se okončao stečajni postupak nad remontnim brodogradilištem u Kalima. Na dnevnom redu je i davanje suglasnosti stečajnom upravitelju Alainu Khanu za zaključenje izvansudske nagodbe sa Erste&Steiermärkische bankom

- Predloženim stečajnim planom predviđeno je namirenje vjerovnika u polovičnom iznosu priznatih tražbina isplatom u novcu na rok od pet godina u pet jednakih godišnjih rata. Isplata bi počela 1. siječnja 2018 godiine, dok bi se najveći vjerovnik Marina Preko namirila preuzimanjem novih dionica tj. udjelom u kapitalu, rekao je Alein Khan.

Pored navedenog za desetak dana očekuje se dolazak na remont jedne naftne platforme
sto će Nauta Lamjana realizirati u kooperaciji sa brodogradistem Viktor Lenac, najavio je Khan.

Nakon pet godina stečaja i brojnih zavrzlama brodogradilište Nauta Lamjana ipak će ove godine čini se uspješno izaći iz stečaja i nastaviti rentabilno poslovanje sa 25 radnika.