ZADAR - Uz zapošljavanje sezonaca u turizmu ovih dana su aktualna zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama. Dom zdravlja objavio je natječaj za posao trojici liječnika na zamjenu. Ginekologinja Ilva Marić natječajem regulira zamjenu dok ona bude na porodiljnom. Zavod za hitnu medicinu zapošljava jednog liječnički za stalno. Za liječnike traži se pet mjeseci iskustvo. 

U zadarskoj bolnici jučer je otvoren natječaj za zamjene na 11 radnih mjesta, što je novi ministar zdravlja dopustio. Traže se dvije prvostupnica sestrinstva, sedam medicinskih sestara i dvije primalje.

Zadarska bolnica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa otvorila je tri mjesta na godinu dana.

Traži se prvostupnik zaštite na radu, administrator i magistar ekonomije.