ZADAR - Morskok je jučer bio izvan pogona zbog problema s električnim instalacijama koje je Elektra jučer uklonila.

Danas je to Moroskok najnižeg dometa. Jedva vidljiv, a vidjeli smo da može prskati more i do visine od 15 - tak metara. Današnje izdanje Moroskoka je tek poruka da opet radi.