Jedna od tema sjednice Gradskog vijeća biti će i "granični spor" između Zadra i Bibinja. Posrijedi je nepoklapanje administrativnih granica između Grada Zadra i Općine Bibinje na području Gospodarske zone "Lonići" koja se većim dijelom nalazi unutar područja Grada.

Općina Bibinje zahtjeva usklađenje granica, a Područni ured za katastar je upozorio na potrebu definiranja granica Grada Zadra i Općine Bibinje. Grad Zadar i Općina Bibinje su prilikom donošenja svojih prostornih planova dogovorno u svojim prostornim planovima utvrdile granicu koja je sada jednoznačno prikazana i u prostornom planu Grada Zadra i u prostornom planu Općine Bibinje. 

Stoga sukladno Zakonu treba provesti i određeni postupak kako bi se u konačnici točni podaci proslijedili Državnoj geodetskoj upravi i Državnom zavodu za statistiku.
Odluku o promjeni granica donose predstavnička tijela natpolovičnom većinom glasova svih članova, pa je Općinsko vijeće Bibinja 31. kolovoza godine donijelo Odluku o izmjenama granice naselja između Općine Bibinje i Grada Zadra. 

Nakon što o tome odluku donese Gradsko vijeće Zadra gradonačelnik Božidar Kalmeta i načelnik Bruno Bugarija sklopit će sporazum u kojem se granice opisuju tekstualno uz kartografski prikaz kao sastavni dio sporazuma, temeljem kojeg će se izraditi geodetski elaborat radi provedbe izmjena.