Povodom Međunarodnog dana Volonterski centar Zadar će u petak u 13 sati u Gradskoj loži dodijeliti županijske nagrade „Volonterska ruka" kako bi se na lokalnoj razini, prepoznalo i nagradilo pojedince i organizacije koji su se svojim volonterskim angažmanom istaknuli u zajednici.

Sredstva za dodjelu nagrada osigurana su u sklopu projekta „Činim razliku, volontiram" koji je financiran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih. Nositelj ovog projekta jest Volonterski centar Zadar, a partneri na projektu su Grad Zadar i Zadarska županija. 

Volonterski centar se na ovaj način želi upoznati s radom organizacija na području volonterstva i potaknuti budući volonterski rad. Ujedno, namjera je da se organizacije što više usmjere volonterskom potencijalu te osmisle kvalitetne programe volontiranja.

Cilj ove nagrade jest uspostavljanje i razvoj kvalitetnog odnosa suradnje i međusobne potpore neprofitnih organizacija koje djeluju na području Zadarske županije te vrednovanje njihovog rada u razvoju civilnog društva na području naše županije. Nagrada za volontera također predstavlja način vrednovanja volonterskog angažmana i zahvalu za doprinos volontera civilnom društvu u cjelini, kako na lokalnoj, a time i na nacionalnoj razini.