Predstavljanje projekta "Promicanje višejezičnosti u Zadru: etnojezični vitalitet Arbanasa (ProViZA)" koji se provodi na Odjelu za lingvistiku održat će se u srijedu, 4. studenog u Rektoratu SVeučilišta u Zadru.

Provedba ovog projekta odobrena je za financiranje iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva na dostavu projektnih prijedloga HR.3.2.01 „Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada", u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. Ukupna je vrijednost projekta kao i ukupan dodijeljen iznos bespovratnih sredstava 382.246,12 HRK, a predviđeno razdoblje trajanja projekta je 15 mjeseci.

Cilj je ovoga projekta dvojak: njime će se postići razvijanje istraživačkih kompetencija i općenito jačanje potencijala jednog mladog istraživača čije je djelovanje vezano uz proučavanje manjinskih zajednica i očuvanja jezične raznolikosti, dok je u znanstvenome smislu cilj projekta istraživanje čimbenika koji pomažu očuvanju, ali i onih koji uzrokuju promjenu i/li gubljenje jezika zadarskih Arbanasa kao i na osmišljavanje mjera za očuvanje jednog od najugroženijih jezika u Hrvatskoj.