Liga protiv raka uputila je Ministarstvu zdravlja zamolbu za pomoć u nabavi mamografa i aparata za ultrazvučnu dijagnostiku u postupku liječenja onkoloških pacijenata Opće bolnice Zadar.

Zbog učestalih kvarova i lošeg stanje medicinske opreme, u prvom redu mamografa, Liga protiv raka u suradnji sa udrugom Europa Donna i Zavodom za javno zdravstvo Zadarske županije odlučila je poduzeti korake kako bi se nabavili novi uređaji.

- Osnovni problem je starost uređaja i pitanje je dokad će se kvariti, rekao je dr. Damir Kasap na tiskovnoj konferenciji povodom Mjeseca borbe protiv raka ali i svjetskog Dana zdrave dojke.

Prema izvješćima liječnika obiteljske medicine za 2014. godinu u Zadarskoj županiji živi 951 žena s dijagnozom raka dojke. Zbog svoje bolesti one trebaju učestale mamografske i ultrazvučne kontrolne preglede.

Rano otkrivanje raka dojke izuzetno je važno, a Nacionalni program ranog otkrivanja u Zadarskoj županiji provodi se od 2006. godine. U posljednjem ciklusu zabilježen je daleko manji odaziv žena na besplatnu skrining mamografiju jer upravo zbog kvara na uređaju one često ne mogu ostvariti svoje pravo na besplatni pregled svake dvije godine.

Gotovo sve županije, čak i one koje imaju manji broj stanovnika, imaju veći broj mamografa na raspolaganju.

Vrijednost novog uređaja mamografa iznosi približno milijun kuna (s uključenim PDV-om).

Osim dotrajalog mamografa, kako bi se momogućila kvalitetna skrb za žene u Zadarskoj županiji, također je potrebno nabaviti i još jedan ultrazvučni aparat.

Melhiora Bilušić iz HKUMST-a pozvala je sve da "stave sebe u situaciju pacijentica i razmisle što njima znači čekati toliko dugo za pregled".