Zadarska opća bolnica raspisala je natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, a traži se viši upravni savjetnik. Uvjeti su završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, te godina dana radnog iskustva.

Također, za prijem na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa primaju se po jedan logoped i psiholog, 10 prvostupnika sestrinstva, pet medicinska sestra/tehničara (SSS), dvoje zdravstveno - laboratorijskih tehničara, jedan prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike, šest prvostupnika fizioterapije i šest fizioterapeuta (SSS) .

O mjestu i vremenu testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice bolnice, kao i o rezultatima natječaja.

Ponudi treba priložiti: zamolbu, životopis, dokaz o završenom školovanju (diploma), prijepis ocijena, domovnicu, rodni list, potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci), dokaz o radnom stažu.

Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Opća bolnica Zadar, 23000 Zadar, Bože Peričića 5, s naznakom: «Za natječaj - stručno osposobljavanje» ili «Za natječaj - radni odnos na neodređeno vrijeme».