Koordinacija radnika Adrie Zadar i Udruga «Solidarnost»održat će u utorak 1. rujna konferenciju za medije na temu stečaja tvrtke Adrie Zadar.

Radnice će tom prilikom izvjestiti hrvatsku javnost o „prenapuhanom" dugu tvrtke, kao i prijedloge da se sačuva strateška grana - riboprerađivačka industrija u Hrvatskoj, a koju potiče i EU kroz zajedničku ribarstvenu politiku.