ZADAR- Od kada je gradonačelnik Božidar Kalmeta potpisao ugovor s potpredsjednicom Vlade, Milenkom Opačić o otpisu dugova na obaveze prema Gradu Zadra, gradska uprava primila je svega 13 zahtjeva građana.
Nakon što su odbačeni oni koji ispunjavaju kriterije za dvije dužničke kategorije, ostalo je svega četiri zahtjeva za otpis dugova na komunalije. Oni su upućeni na završnu provjeru Centru za socijalnu skrb, informirao je vijećnike gradonačelnik Kalmeta