Po nalogu odjela za upravljanje gradskom imovinom uklonjeni su suveniri iz atrija Providurove palače dok se ne raspiše javno nadmetanje.

- Tako je Kalmeta odgovorio na pitanje vijećniku SDP-a Darku Vrdoljaku vezano za aferu s najmom tog prostora koja je prijavljena i DORH-u.

Prema Kalmetinim riječima ne zna se je li to javni ili poslovni prostor.

- To je dvojba pravníh službi, dodao je.

Kalmeta tvrdi da Narodni muzej Zadar upravlja s dijelom Providurove i Kneževe palače.