ZADAR- Ispitivanje kakvoće mora, koje provodi Zavod za javno zdravstvo, pokazalo je kako je more na plaži Jadran tijekom protekle tri godine, dobilo ocjenu dobar.

To je prema Uredbi EU, ali je zapravo more izvrsno, rekla je resorna pročelnica Arijana Baraba u prilog tezi gradske vlasti, kako će Zadar biti jedini grad na Jadranu koji neće imati niti jedan ispust kanalizacije u more.

Štoviše Zadar je jedini na Jadranu koji ima biološki pročistač otpadnih voda, istaknuo je Božidar Kalmeta najavljujući izradu katastra plaža.

Jer Zadar bi turistički trebao biti prepoznatljiv i po plažama s čistim morem, ustvrdio je Kalmeta i dodao kako se rade urbanistički planovi za uređenje obalnog pojasa u Petrčanima, Kožinu, Karmi te Foši.

Gradonačelnik je osnovao Povjerenstvo koje će najkasnije do kraja listopada 2015. godine predstaviti katastar plaža. Predsjednik Povjerenstva je Darko Kasap s Matkom Segarićem kao zamjenikom te Andra Baraba, Ivica Katić, Hrvoje Branović, Dražen Grgurović iz TZ Grada Zadra, Mirjana Galić Tomić, predsjednica udruge Eko Zadar i jedan predstavnik mjesnog odbora na čijem se području nalazi pojedina plaža.

Nakon toga slijedi uređenje plaža na području Grada Zadra i njihova valorizacija. Do tada će uz 13 mjernih točaka, čije je ispitivanje plaćao Grad Zadar, dodati još tri. Resorna pročelnica Baraba najavila je da će to biti Fontana u Arbanasima, Diklovac - jug i Petrčane. Pročelnik Mario Pešut uvjeren je da bi i more u Jazinama bilo izvrsno, ali su mu na kolegiju gradonačelnika pojasnili da to nije plaža i da bi Grad dodatno trebao platiti ispitivanje Zavodu za javno zdravstvo.