Vrijeme je da bankari preuzmu odgovornost!

Prosječan građanin, korisnik kredita, nema dovoljno znanje, iskustvo niti resurse da bi mogao upravljati valutnim tečajem. On svoju plaću prima u domaćoj valuti i u potpunosti je prepušten na milost i nemilost valutnom tržištu i raznim deviznim špekulantima. Obveza svake države je da štiti članove svog društva od djelovanja sila na koje ne mogu utjecati, a aktivnosti multinacionalnih financijskih institucija i kretanje špekulativnog kapitala je jedna od najpogubnijih sila današnjice.

S druge strane banke i financijske institucije imaju obvezu ali i adekvatne fonacijske, kadrovske i tehničke resurse da upravljaju valutnim tečajevima. Te institucije su same svakodnevno prisutne na međunarodnom tržištu novca, svakodnevno obavljaju poslove valutne arbitraže i svakodnevno upravljaju svojom izloženošću, jer je to njihov posao.

Banke nikako nisu slabašne institucije koje nisu u stanju upravljati vlastitom sudbinom na valutnom tržištu, upravo suprotno to im je posao i neprihvatljivo je da institutom valutne klauzule kompletan rizik poslovanja prebacuju na svoje dužnike, građane ove zemlje.

Društvo je bankama dalo veliku privilegiju - mogućnost da kreiraju novac i vode glavnu riječ u našem monetarnom sustavu. Uz to država aktivno ulaže u osiguravanje povjerenja u bankarsku industriju tako što državnim novcem jamči sigurnost štednih uloga u bankama.

Međutim unatoč svim povlasticama koje država i društvo pružaju i osiguravaju bankama, unatoč ekstremnimprofitima koje ostvaraju uživajući te povlastice, banke ovom društvu ne pružaju gotovo ništa zauzvrat.

Hrvatske banke prema svojim klijentima ponašaju se poput običnog posrednika koji samo prosljeđuje novac i nema apsolutno nikakvu odgovornost za sudbinu svog klijenta. Ponašaju se poput trgovca koji prodaje proizvod, ali nema nikakvu obvezu ako taj proizvod nije ispravan.

Zamislite si da kupite mašinu za pranje robe, a da u kupoprodajnom ugovoru stoji klauzula da je kupac odgovoran za rizik ako mašina ne pere. To nije normalno, a kamoli prihvatljivo. Jednako tako, banke plasiraju svoj proizvod a putem valutne klauzule sav rizik prebacuju na dužnika.

Valutna klauzula je nepravedan i nepošten instrument kojim banke prebacuju kompletan rizik promjene tečaja na dužnika.

Tome se mora stati na kraj i zato tražimo ukidanje valutne klauzule!
Smatramo da su bankama dane ogromne povlastice i stoga banke moraju na sebe preuzeti i dio odgovornosti, a jedna od odgovornosti je preuzimanje i upravljanje valutnim rizikom.
Iz tog razloga tražimo da se zakonski ukine mogućnost ugovaranja valutne klauzule u kreditnim poslovima, tražimo da banke mogu izdavati kredite isključivo u domaćoj valuti i da se banke konačno počnu ponašati kao odgovoran i konstruktivan element ovog društva, koji štiti interese društva kojem pripadaju i koji pridonosi općem razvoju i napretku.

Dosta je bilo bankarenja!