Opća bolnica Zadar je na svojim mrežnim stranicama objavila odluka o izboru specijalizanata za specijalizaciju iz opće kirurgije, ortopedije i traumatologije te dječje kirurgije.

Četiri su molbe pristigle za specijalizaciju iz opće kirurgije, a izabran je dr. med. Oliver Jurić. Specijalizacija iz ortopedije i traumatologije dodijeljena je dr. med. Domagoju Brziću koji je izabran između pet kandidata.

Kandidat više prijavio se za specijalizaciju iz dječje kirurgije, a dobila ju je dr. med Andrea Šimić.

Odluka je donešena i objavljena zadnjeg dana mjeseca ožujka. U tijeku je žalbeni rok kojeg pristupnici mogu podnijeti Sanacijskom vijeću Opče bolnice Zadar  unutar osam dana od objave.