Ususret velikom broju objavljenih i najavljenih natječaja, LAG „Laura" poziva male i srednje poduzetnike da se jave kako bi im pružili podršku u prijavi njihovih projekata na natječaje za sufinanciranje u iznosima od 50 % do 90%.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je raspisalo slijedeće natječaje iz programa „Poduzetnički impuls 2015" :

Jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kn a najviši 400.000,00 kn.

Jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti - predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za jačanje konkurentnosti uslužnih djelatnosti. Iznos potpore se kreće od 30.000,00 kn do 200.000,00 kn.

Prijave na navedene natječaje se zaprimaju isključivo od 30.03.2015. do 13.04.2015. godine.

Cjeloživotno obrazovanje za obrtnike - Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 13.11.2015. godine. Sredstva se odobravaju u visini 80% od iznosa opravdanih troškova nastalih u 2014. i 2015. godini za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti, pripremu za polaganje ispita, polaganje majstorskog ispita, prekvalifikaciju, polaganje pomoćničkog ispita i izdavanje dozvole za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja.

Ministarstvo turizma objavilo je poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa „Konkurentnost turističkog gospodarstva" koji se zatvara 30.03.2015.g. Ministarstvo s ukupno 26,65 milijuna kuna, sufinancira projekte za razvoj malog srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, za što se mogu prijaviti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koji pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge) te fizičke osobe - privatni iznajmljivači. 

Program dodjele bespovratnih potpora sastavljen je od slijedećih mjera:
MJERA A - Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude, diversifikacija poslovanja i održivi razvoj, korištenje novih tehnologija i poboljšanje socijalne uključenosti (iznos potpore: 30.000,00 kn - 500.000,00 kn)
MJERA B - Razvoj posebnih oblika turizma (iznos potpore: 30.000,00 kn - 300.000,00 kn)
MJERA C - Internacionalizacija i međunarodna prepoznatljivost (iznos potpore: do 100% za prve tri godine članstva u najvišem iznosu od 200.000,00 kn)

Iz "Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020." otvoreni su natječaji za provedbu Podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva" kroz provedbu slijedećih Operacija:
- 4.1.1. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava" - intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova s mogućnošću uvećanja za dodatnih 20 postotnih bodova
- 4.1.2. "Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš" - intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 75% od ukupnih prihvatljivih troškova s mogućnošću uvećanja za dodatnih 20 postotnih bodova

Za provedbu Podmjere 4.2. "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" otvoren je natječaj za provedbu Operacije 4.2.1. "Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima" - intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova s mogućnošću uvećanja za dodatnih 20 postotnih bodova

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. travnja.

Uz navedene otvorene natječaje u najavi su i ostali natječaji za malo i srednje poduzetništvo iz programa "Poduzetnički impuls 2015" i natječaji za poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti iz "Programa ruralnog razvoja RH 2014 - 2020" koji se osim na navedenu Mjeru 04, odnose i na provedbu Mjere 06 "Razvoj poljoprivrednih gospodarstva i poslovanja".

LAG „Laura" je smješten na adresi Šetalište kneza Branimira 2 u Biogradu na Moru.
kontakt:

e-mail: [email protected]