PAG - Udruga uzgajivača paške ovce Rogujica iz Paga dobila je rješenje Ministarstva poljoprivrede prema kojem se odobrava prijelazna nacionalna zaštita naziva Paška janjetina - zaštićena oznaka izvornosti. Time je konačno završen proces koji su prije osam godina pokrenuli u Udruzi i koji će dovesti do reda na tržištu ove dalmatinske delicije. Idući korak je podnošenja zahtjeva Europskoj komisiji za zaštitu na razini EU.

- Konačno malo reda, bio je prvi komentar nas uzgajivača i ugostitelja nakon što smo čuli vijest da je stiglo rješenje. Pod imenom paška janjetina se prodavalo svašta, pa čak i janjetina iz uvoza. To je najviše smetalo ljudima iz ugostiteljstva koji žele raditi po propisima. Sada će se stvari promijeniti. Ne želimo mi na Pagu reći da je naša janjetina najbolja od svih, nego ne želimo da se pod našim imenom svašta nudi. Mislim da ovo rješenje neće utjecati na porast cijene janjetine, kazao je paški ovčar i vlasnik sirane Mih iz Kolana Dubravko Pernjak.

Pažani svoju janjetinu prodaju po cijeni od 40 kuna za kilogram žive vage. Paški ovčari su prvenstveno orijentirani na proizvodnju sira. Janje uz ovcu stoji do pet tjedana, a zatim se od ovčjeg mlijeka proizvodi paški sir i drugi proizvodi. Procjenjuje se da danas na Pagu ima od 33.000 do 35.000 ovaca. Od tog broja njih dvadeset posto neće se janjiti. Višegodišnja statistika pokazuje da jedna paška ovca daje u prosjeku 1,2 janjeta tako da se može računati godišnja proizvodnja janjadi na Pagu kreće oko brojke od 32.000 janjaca.

Magistrica znanosti Dubravka Živoder iz Hrvatske poljoprivredne agencije u svom radu pod naslovom "Paška janjetina na putu izvornosti" navela je minimalne zahtjeve koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji paške janjetine. Prema njima, paška janjetina specifičnog je okusa i mirisa zbog specifičnog mediteranskog ambijenta u kojem obitavaju ovce i janjad, a osobito zbog hrane koju konzumiraju. Paška janjad namijenjena proizvodnji paške janjetine pri klanju ne smije biti starija od 45 dana ni teža od 15 kilograma, a masa klaonički obrađenog trupa mora biti u rasponu od 4 do 9 kg. U proizvodnji paške janjetine nema klasičnog odbića i hranidbe (tova) janjadi na pašnjaku i/ili tovilištu, što je česta praksa u tehnologiji proizvodnje janjećeg mesa. Cijelo vrijeme, od janjenja do klanja, janjad zajedno s ovcama boravi na pašnjaku i siše mlijeko dok je konzumacija voluminozne krme vrlo mala.