Docentica dr. Irena Burić održat će predavanje na temu Zadovoljstvo poslom i profesionalni stres kod pomoćnika u nastavi 10. ožujka 2015. godine s početkom u 12 satiu ogranku Gradske knjižnice Arbanasi.


Primarna zadaća pomoćnika u nastavi jest pospješiti integraciju učenika s posebnim potrebama ili teškoćama u razvoju u redovne škole. U postizanju tog cilja, pomoćnik u nastavi ima brojna i raznorodna zaduženja koja se razlikuju ovisno o teškoći djeteta, razrednom odjeljenju ili samoj školi. Pri tom se od pomoćnika u nastavi očekuje da aktivno pomaže u ispunjavanju zahtjeva i očekivanja samog djeteta, učitelja i roditelja s ciljem postizanja predviđenih odgojno-obrazovnih ishoda. S obzirom na kompleksnost ovog zadatka, relativno slabo definirana (i promjenjiva) zaduženja pomoćnika u nastavi te neizvjesnost trajanja njihovog zaposlenja, opravdano je postaviti pitanja koliko su pomoćnici u nastavi zadovoljni svojim poslom te kolikoj razini stresa su izloženi prilikom obavljanja svakodnevnih zadataka.


U ovom predavanju bit će prikazani rezultati deskriptivnog istraživanja provedenog na uzorku pomoćnika u nastavi zaposlenih u zadarskim osnovnim školama. Diskutirat će se o njihovoj radnoj motivaciji, izvorima i razini zadovoljstva vlastitim poslom te izvorima i razini percipiranog stresa u relaciji s njihovom profesionalnom ulogom. Na kraju će biti iznesene konkretne smjernice i prijedlozi za poboljšanje profesionalnog statusa pomoćnika u nastavi te njihovog vlastitog doživljaja posla.
Ovo je drugo od sveukupno četiri predavanja na temu inkluzivnog obrazovanja koje Volonterski centar Zadar organizira kao partner Gradu Zadru u okviru projekta „Škola puna mogućnosti - pomoćnici u nastavi za razvoj mogućnosti svih učenika". Za školsku 2014./2015. spomenuti program prijavljen je za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Projekt je odabran za financiranje sukladno Odluci o financiranju od 23. rujna 2014. u ukupnom bespovratnom iznosu od 1.918.542,16 kuna.
Osnovni ciljevi projekta su osigurati kontinuiranu i kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama koji su integrirani u redovite odgojno-obrazovne ustanove i za pomoćnike u nastavi angažirati nezaposlene osobe registrirane na tržištu rada.