ZADAR- Apeli javnosti kao i pismo gradonačelniku Božidaru Kalmeti koje je prošlog ljeta uputio predsjednik Županijskog suda u Zadru Vladimir Mikolčević ipak su djelovali na gradsku vlast koja će ograničiti sezonsko izlaganje robe ispred prodavaonica u povijesnoj jezgri. 

Ta praksa kojom se Polutok ljeti pretvara u veliku trgovinu na otvorenom, pa se iznose cjelokupni asortiman i lutke na ulicu, sada će se ograničiti samo na izlaganje suvenira i razglednica. I to na površini od jednog metra četvornog kao i do sada.

U izmjeni odluke o zakupu javne površine stoji da se ti pokretni stolovi i stalci, nakon završetka radnog vremena uklanjaju. Novina je i da tipizirani štandovi ne smiju biti veći od 15 kvadrata, te da zakupci plaćaju najam javne površine na dvije godine, uz uvjet da završi 31. prosinca. Iznimno za mjesto gdje se prodaju brodski izleti, ugovor o zakupu ističe 27. listopada!?

Izmijenjenom odlukom uvrštena je odredba kojom Gradonačelnik u slučaju građevinskih zahvata, kao što je to gradnja TIC-a u prostoru stare bolnice, ima pravo odrediti zamjensku lokaciju, ali i izmjenu iznosa zakupnine. 

Hoće li tako izmijenjena odluka stvoriti više reda na prostoru Poluotoka, kojeg bi mimo trebali uvjetovati konzervatori, a kontrolirati komunalni redari, vidjet će se na ulicama gradske jezgre vrlo brzo. Na papiru je to samo kozmetički zahvat.